Mura

S klikom na določeno številko na zemljevidu spodaj vas REČNA OKOLJA popeljejo prek mnogoterih prepletov med ljudmi in reko. REČNA OKOLJA portretirajo, zemljevidijo in pripovedujejo, kako posamezniki, ki naseljujejo porečje Mure, doživljajo in živijo spremembe, povezane z infrastrukturnimi in drugimi antropogenimi posegi, kot tudi stalnice, ki se kažejo skozi rečno dinamiko. REČNA OKOLJA razlagajo, kako posamezniki doživljajo in živijo dinamično naravo Mure in kaj se zgodi, če je njena dinamika nenadoma ustavljena, stabilizirana ali pa celo zamejena z infrastrukturnimi posegi, npr. jezi hidroelektrarn.

Bistra Je Möra, Visiki Je Brejg

Bistra je Möra, visiki je brejg,  

nega toga pojba, ka preplava prejk.

Pišta, un prejk preplava,

tou je pojbič, tou je dečko fejst.

 

Bistra je Möra, visiki je brejg, 

nega te dikline, ka preplava prejk.

Marta, una prejk preplava,

tou diklijčka, tou je dekla fejst.

 

Marti je zraso en šörki pojas,

Pa je gori spadno Pišti na obraz.

“Pišta, mijli moj goloubek,

Zakaj ne daš mojmi srci pokoja?”

Clear is the Mura, high is the hill

Clear is the Mura, high is the riverbank,

There’s no such boy who swims across.

Pišta, he swims across it,

That’s a fella, that’s a nice fella.

 

Clear is the Mura, high is the riverbank,

There’s no such girl who swims across.

Marta, she swims across it,

That’s a girl, that’s a nice girl.

 

Marta’s grown one wide waist,

and it fell on Pišta’s face.

“Pišta, my dear little dove,

why don’t you give my heart peace?”

Slovenska ljudska pesem iz Prekmurja, ki jo izvaja Gorički Klantoš