Mura - Ižakovci

Osrednji del reke Mure v Sloveniji je že dolgo reguliran, zato reka ne meandrira oziroma vijuga več po naravni poti. Rečna struga je deloma tudi utrjena s cementnimi in kamnitimi bloki.

Osrednji del reke Mure v Sloveniji je že dolgo reguliran, zato reka ne meandrira oziroma vijuga več po naravni poti. Rečna struga je deloma tudi utrjena s cementnimi in kamnitimi bloki.

V preteklosti je Mura oblikovala obsežne stranske struge in mrtvice, od katerih so nekatere vidne še danes.

Na območjih ostankov starih rečnih struge Mure se danes ponekod izvaja rekreacijski ribolov. Veliko kanalov in jezer je tudi izsušenih, kar je privedlo do izgube habitatov, za katere je značilna velika biotska raznovrstnost. 

Črna štorklja (Ciconia nigra)

V zadnjem času se zato naravovarstveniki veliko osredotočajo na obnovo in oživitev žarišč biotske raznovrstnosti.

V Ižakovcih je bilo izvedenih več projektov za oživitev starih rečnih strug. Pri procesu oživljanja zaraščenih mrtvic na Otoku ljubezni pri Ižakovcih je voda Mure ponovno pritekla v očiščene struge. Pomembna rekreacijska in turistična točka je tako postala še bolj privlačna, zlasti za mlade. Med Veržejem in Ižakovci na območju železniškega in cestnega mostu čez reko Muro so vidna sveža prodišča.

Zaradi obsežnega zgodovinskega meandriranja reke Mure so jo le redko prečkali z mostovi.

Namesto tega so se za prevoz čez rečne bregove uporabljali brodovi. Nekaj teh starih brodov je še danes v uporabi. Eden od njih se nahaja v bližini Ižakovcev na Otoku ljubezni. Zaradi poglabljanja struge reke Mure je dostop do brodov vse težji.

Pri Ižakovcih je postavljen na Muri tudi plavajoči mlin, za katerega je značilno, da ima oba čolna na vodni površini in ničesar na obrežju. Na sliki je kolo mlina v popravilu.

Pri Ižakovcih je postavljen na Muri tudi plavajoči mlin, za katerega je značilno, da ima oba čolna na vodni površini in ničesar na obrežju. Na sliki je kolo mlina v popravilu. 

Pri Ižakovcih je postavljen na Muri tudi plavajoči mlin, za katerega je značilno, da ima oba čolna na vodni površini in ničesar na obrežju. Na sliki je kolo mlina v popravilu. 

V naslednjem kratkem filmu g. Viktor Bogdan razlaga, kako so bili mlini obnovljeni in popravljeni ter kako v njih meljejo moko.